dimecres, 1 de setembre de 2010

XXI Volta a peu a Sumacàrcer, dilluns 30 d'agost de 2.010

Enguany, la  volta a Sumacàrcer ens ha donat una bona sorpresa amb el canvi de recorregut, que ha tingut un increment en la part urbana, encara que havem eixit dues vegades fora, pero obviament el que ha augmentat pel poble ha minvat per l'horta.

     A mí, personalment m'ha paregut prou més dura que la del 2009, ja que un carrer de costera amunt l'havem tingut de fer tres vegades: en la volta curteta d'inici i en les dues més llarguetes, i, tinc que comfessar que en el tercer pas quasi m'entrà agonia i tot, i vaig tindre que afluixar el pas.

   Ens havem quedat una mica decebuts amb el premi, que en lloc de donar-nos una samarreta, ens han dona una toballa, i, tot n'hi ha que dir-ho prou, prou roina, ja que en un parell de vegades d'ús ja està tota desfigalatxà. Pero bé, açó de la crisi...no?


  I bé, una participació prou nombrosa, on vam trobar Rafa i jo a prou gent coneguda del poble i de la rodalia. També vaig vore al Galgo, a Eva, de Favara, a Salva Canut i al cunyat, en fí, a mogolló de penya.


  Finalment vaig fer 33'57'', temps que, donat les costeres que tenia, encara em pareix bo i tot.
  Bé, "amigachos", una més "al caixó, ressegó"..
  Auuu, aneu per l'ombra